Just Learn Morse Code

Just Learn Morse Code

Miễn phí
Developed by Sigurd Stenersen
Người dùng đánh giá
4.8  (5 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Điểm
1.9
100% phần mềm sạch. Kiểm tra báo cáo.
Phần mềm này nhận được 2 giải thưởng
Just Learn Morse Code được thiết kế để làm cho nó dễ learn Morse code, cũng như cải năng của những người đã biết mật mã.
Những phương pháp cơ bản trước đạt được này là Koch là phương pháp và Farnsworth thời gian.
Tính năng
* Chính xác Morse code thời gian
* Cuộc đánh giá của mã đã được sao chép
* Customizable ký tự
* Quốc tế vật
* Prosigns
* Selectable tốc độ, độ cao và cuốn
* Tùy chọn Farnsworth thời gian
* Tạo Morse code tập tin âm thanh
* Tạo ra Morse code từ văn bản các tập tin
* Tập chọn vật
* Tập chung lời, abbreviations và Q mã
* Tùy chọn đôi độ cao cho ban đầu học
* và nhiều hơn nữa
Thông tin được cập nhật vào:

SI Bình luận

Cảm ơn bạn đã đánh giá chương trình!
Vui lòng thêm bình luận để giải thích lý do cho việc bình chọn của bạn.
0 bình luận
Bình chọn của bạn:

Facebook Bình luận