Just Learn Morse Code

Just Learn Morse Code

Безплатно
Developed by Sigurd Stenersen
Оценка
4.8  (5 гласа)
Вашият глас
Резултат
1.9
100% чист софтуер. Проверете доклад.
Тази програма има 2 награди
Just Learn Morse Code проектиран, за да направи лесно learn Morse code, както и за повишаване квалификацията на тези, които вече знае кода.
Основните методи, използвани за постигане на този метод на Кох и Фарнсуърт ГР.
Характеристики
* Точен Morse code срокове
* Цялостна оценка копиран код
* За персонализация на символите
* Международни символи
* Prosigns
* Выбираемая скоростта, височината и силата на звука
* Допълнително Фарнсуърт срокове
* Създаване на аудио файлове Morse code
* Създаване на Morse code от текстови файлове
* Практика на избраните герои
* Практика на общи думи, съкращения и кодове Q
* Две допълнителни стъпки за първоначалното обучение
* и много други
Информацията е актуализирана на:

SI Коментари

Благодарим ви за оценката на програмата!
Моля, добавете коментар, обясняващ мотивите за гласа ви.
0 коментари
Вашият глас:

Facebook Коментари